NÅ LIVETS POTENTIAL
- en del av Skandinaviska Ledarhögskolan
 • Olika vägar att ...

  Nå Livets Potential

  Är du intresserad av att bli inspirerad att ta tag i dina drömmar och låta det Omedvetna göra jobbet? Med verktyg från Mental Träning, Coaching, NLP och Utvecklingshypnos m.m. erbjuder jag dig en komplett verktygslåda för personlig utveckling.

  Läs mer här »

 • Nå Livets Potential

  NLP och Mental Träning

  Programmet som är utarbetat och intalat av Elene Uneståhl innehåller moment både från NLP och Lars-Eric Uneståhls metodmodeller för Mental Träning.

  Läs mer här »

 • Nå Livets Potential

  Omedveten Närvaro

  Omedveten närvaro innebär att arbeta med mentala processer på ett annorlunda sätt. Det innebär bl.a. att sätta de vanliga referensramarna åt sidan för att få tillgång till den guldgruva av resurser och lösningar du har i ditt inre

  Läs mer här »

Du är här » Välkommen