Elene Uneståhl den 28 februari 2024

Mental Träning

Som Licensierad Mental Tränare använder jag Mental Träning både i kursverksamhet och i min vardag.

Våra mentala processer, tankar, bilder och känslor påverkar och styr både vårt sätt att vara, fungera och må. Den mentala träningen vill ge dessa inre processer det innehåll, som leder till ett bra liv och en hög livskvalitet.

I grundträningen ingår:

  1. Muskulär avslappning
  2. Mental Avslappning
  3. Självbildsträning
  4. Målbildsträning


Via grundträningen lär sig kroppen att arbeta på ett avspänt och energibespa-rande sätt samtidigt som en känsla av lugn, säkerhet och trygghet skapas och "läggs in" som en baskänsla, som ska finnas med som en grund under hela livet. I grundträningen ingår också att skapa sitt eget "mentala rum" som sedan användes både för vila och återhämtning och för att programmera in bilder av sig själv och framtiden.

I attitydträningen skapas en optimism som är viktig både för hälsan och för prestation och i livskvalitetsträningen utvecklas de positiva känslor som ger livet en positiv och hög livskvalitet.

Både i kurserna och i klientverksamheten ingår förutom en del teoretiska grunder många praktiska och konkreta övningar dessutom systematisk träning.

Förutom att lösa de personliga problem som man ofta söker för så utvecklar den mentala träningen en livsinställning, självförtroende, stresstålighet, förmåga att se möjligheter och ett positivt tänkande som ger livet en högre dimension.

Den mentala träningen är ett verktyg för livet!

Välkommen att pröva på!
Elene

Mental Träning


© 2024, Elene