Elene Uneståhl den 15 april 2024

Enskild Coaching

Enskild Coaching

Till dig som söker hjälp

Oberoende av vad du har för problem så tror jag att jag kan hjälpa dig till ett bättre liv. Det jag framför allt gör är att hjälpa dig att hitta de inre resurser som jag vet att du har, resurser som både har med problemlösning och livsutveckling att göra.

Jag är glad och tacksam över de mångåriga utbildningarna i hypnos, Mental Träning, NLP, Kognitiv terapi steg 1 m.m. som jag haft förmånen att gå igenom. Genom detta har jag utarbetat mitt eget sätt att arbeta med problem, där jag kunnat plocka det bästa från varje område.

Jag arbetar mer lösningsfokuserat än problemorienterat vilket gör att jag och klienten ofta snabbt kan hitta de vägar som leder från utgångsläget (t.ex diagnosen) till målet. Eftersom all förändring måste komma inifrån får klienten hemläxor, ofta i form av träningsuppgifter.

De positiva förändringarna blir på det sättet effektivare och mer bestående samtidigt som de kommer snabbare. Genom den kortare behandlingstiden och genom att en del av behandlingen sker i form av självträning så blir behandlingen mer kostnadseffektiv (bättre resultat till lägre kostnad).

Jag har gjort en utvärdering av ett tjugotal av de klienter jag haft. Denna utvärdering kan du hämta via länken nedan, för att ge dig mer information om hur jag arbetar. Namnen är borttagna eftersom jag naturligtvis arbetar på ett konfidentiellt sätt och med tystnadsplikt.

Läs min utvärdering:
Parkett i teori och praktik (pdf)

Maila mig om du vill ha en enskild coachingtid. elene@elene.nu

Coaching


© 2024, Elene